Translate

Wednesday, August 14, 2013

Ahok: PKL boleh jualan di Taman-taman kota, asalkan…

“Jadi harusnya taman-taman itu boleh diisi oleh PKL. Tapi PKL yang tidak permanen dan tidak boleh ngotorin,” kata Ahok. Baca selengkapnya

No comments:

Post a Comment